Możliwość komentowania W jaki sposób może być przeprowadzona wycena firmy została wyłączona

Wycena przedsiębiorstwa – do jakich celów się ją robi

Po co i w jaki sposób się wykonuje wycenę firmy
Często spotykaną praktyką w działaniu dużej ilości firm jest wykonanie ich szczegółowej wyceny. Można to zrobić na kilka sposobów, spośród których najpopularniejsze są trzy, to znaczy porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z nich podchodzi w zupełnie inny sposób do tematu wyceny i wykorzystuje inne wskaźniki, z tego też powodu w każdej sytuacji należy dobrać taką, która najlepiej się sprawdzi. Przy podejściu porównawczym wartość firmy zostaje ustalona na podstawie innych podmiotów, jakie mają podobną wielkość i funkcjonują w podobnej branży. Z kolei wycena firm majątkowa zbiera dostępne aktywa podmiotu, odlicza od nich pasywa i różnica tych wartości jest końcowym wynikiem analizy. W pewnych sytuacjach najlepiej się sprawdzi podejście dochodowe, w którym wartość firmy szacowana jest w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny wykonuje w dużej ilości przypadków. Niekiedy o nie poproszą instytucje finansowe, wykonuje się je też przy kupnie albo emisji nowych akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.